Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Monday, 24/06/24

Các giá trị cốt lõi của Tập đoàn Phenikaa

Nội dung dẫn nhập các bài tham luận trình bày trong Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa