Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Friday, 19/07/24

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN VICOSTONE NHIỆM KÌ 2023 -2028

Ngày 21/3/2023, Công đoàn cơ sở công ty cổ phần Vicostone đã tổ chức thành công đại hội lần thứ II, nhiệm kì 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn Tập đoàn chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở. Dự Đại hội có đại biểu Công đoàn xây dựng Việt Nam, đại biểu Công đoàn Tập đoàn, các đồng chí là Chủ tịch công đoàn các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Phenikaa, Ban Lãnh đạo Công ty Vicostone và 124  đại biểu là đoàn viên công đoàn của Công ty cổ phần Vicostone.

Cơ cấu tổ chức của Công đoàn Công ty cổ phần Vicostone gồm:  12 tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc với tổng số đoàn viên công đoàn tại thời điểm ngày 31/12/2022 là 779 người (trong đó số công đoàn viên nữ là 111 người chiếm 14,24%) tăng 101 người tương ứng 15% so với đầu nhiệm kì (năm 2019).

Trong những năm qua, cùng với sự tăng trưởng mạnh mẽ cả về quy mô tổ chức, số lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thu nhập bình quân của người lao động cũng có sự tăng trưởng tốt qua từng năm, điều kiện làm việc cũng như đời sống và phúc lợi của người lao động được cải thiện đáng kể. Công đoàn Công ty đã luôn sát cánh, đồng hành, làm tốt vai trò đại diện cho đoàn viên, NLĐ (NLĐ); chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; duy trì và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở, tại nơi làm việc theo Nghị định 145 của Chính phủ, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết thành công TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho NĐ…

Trong nhiệm kì tới, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”, Công đoàn Vicostone xác định: Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở VCS, nhiệm kì 2023-2028, gồm 9 đồng chí và bỏ phiếu bầu 46 đại biểu chính thức , 4 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công doàn Tập đoàn Phenikaaa 2023-2028 vào trung tuần tháng 5/2023.

Cũng tại Đại hội, Công đoàn Vicostone đã được Công đoàn Xây dựng Việt Nam tặng cờ thi đua đơn vị xuất sắc năm 2022.

Một số hình ảnh của đại hội:

Facebook Comments Box

Có thể bạn quan tâm

TẬP ĐOÀN PHENIKAA KÝ THỎA THUẬN LIÊN DOANH VỚI TẬP ĐOÀN GC (HÀN QUỐC) NHẰM TẠO RA ĐỘT PHÁ MỚI TRONG LĨNH VỰC CHĂM SÓC SỨC KHỎE
Tập đoàn Phenikaa ký kết cùng Tập đoàn GC (Hàn Quốc) mở ra cơ hội tiếp cận những công nghệ…
Trường Đại học Phenikaa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khối ngành Khoa học Sức khỏe
Ngày 16/07/2024, Trường Đại học Phenikaa đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện E,…
Sinh viên Khoa Du lịch – Hành trình từ giảng đường đến khách sạn 5 sao
Từ ngày 24/05 đến 30/07/2024, Khoa Du lịch đã tổ chức cho 260 “tân binh” K15 và K16 ngành Quản…

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa