Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 18/05/24

Lễ trao tặng Kỷ niệm chương

Vì những đóng góp cho sự phát triển của Tập đoàn Phenikaa giai đoạn 2010 – 2020

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa