Liên hệ:
024 33 685 980 | Máy lẻ 223
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Saturday, 28/01/23

Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa