Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Thursday, 18/04/24

Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020, định hướng sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020

“Thích ứng nhanh, chuyển đổi kịp thời”

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa