Liên hệ:
024 33 685 980
truyenthong@phenikaa.com
Like
Thời tiết
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Huế
  • TP Hồ Chí Minh
  • Đồng Nai
Tuesday, 18/06/24

Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019

 

Facebook Comments Box

Chia sẻ:

Đơn vị thành viên Tập đoàn Phenikaa